Maak kennis met: Jane

Jane Verhoeven

Mijn naam is Jane Verhoeven, geboren ben ik in Suriname maar opgegroeid in Nederland sedert mijn 8ste jaar. Gewoond heb ik in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel (46 jaar) en woon sinds 3 jaren wederom in Rotterdam, de wijk Zevenkamp in een appartementencomplex van voormalig Vestia, thans Hef Wonen geheten.

Sinds enige maanden ben ik kandidaat-bestuurslid van de Huurdersraad Hef Wonen en wil graag als volwaardig bestuurslid deel uitmaken van deze club en zo een steentje bij te dragen de huurders van Hef Wonen bij te staan waar mogelijk.

Eerst heb ik een cursus wijkambassadeur met succes gevolgd, maar als leergierig aagje wilde ik meer, meer weten over rechten en plichten van de huurder (ik ben inmiddels ook huurder geworden, dacht ik bij mijzelf).  Echter ik wist niet veel af van de zeer complexe volkshuisvesting met al haar regels en wetten.

Ik heb mijzelf toen een aantal vragen gesteld zoals:

Wat doet de gemeente voor de huurder, wat doet de corporatie voor de huurder en wat doet de huurdersraad voor de huurders. Daar wil ik dus aan de slag.

Ik merkte dat er vanuit huurders behoefte is aan meer openheid en transparantie tussen huurders en de corporatie, dat is namelijk een groot goed. In de voorgaande periode dat ik huurder was, was deze complexe materie niet aan de orde daarom ben ik mij hierin gaan verdiepen.

Ik wil mij graag inzetten voor thema’s die zeer belangrijk zijn voor huurders en richt mij daarom op speerpunten, zoals:

Prestatieafspraken met de gemeenten en de woningcorporaties over bijvoorbeeld kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid, veiligheid, leefbaarheid van de woning etc.

De organisatie GOH (Gemeenschappelijk Overleg Huurdersorganisaties) is de organisatie bij uitstek en binnen het GOH zijn gedreven personen die veel doen en veel overleg plegen met betrokkenen en alles in het belang van de huurders.

Ik heb nooit eerder een vrijwilligers bestuursfunctie gehad, maar wil deze graag aangaan om mijn leergierigheid invulling te geven en dit is voor mij een mooie uitdaging om in deze materie mijn steentje bij te kunnen dragen  in het belang van de huurder.

Samen staan wij sterk !

Deel dit bericht