Maak kennis met bestuurslid: Wyrnus Pikeur

Mijn naam is Wyrnus Pikeur en ik heb een lang traject achter de rug als docent, politicus en lid van besturen op sociaal, cultureel en bestuurlijk vlak. Te allen tijde ben ik bereid om een steentje bij te dragen, vandaar dat ik bestuurslid ben geworden bij Huurdersraad Hef Wonen.

Motivatie
Als lid van verschillende andere besturen wil ik mij verder richten op bestuurlijke zaken. Nadat ik via verschillende kanalen van huurders heb vernomen dat niet alles correct verliep, werd ik geattendeerd op een bericht van Vestia inzake splitsing van deze organisatie.
Voor mij is het derhalve het moment bij uitstek om zowel huurders als andere betrokkenen te
kunnen helpen door een stem te laten horen.
Als bestuurslid van Huurdersraad Hef Wonen wil ik graag bijdragen aan het creëren van een meerwaarde voor de leden, de huurders en anderen. Verder wil ik werken aan eventuele verbeteringen van de efficiency en de effectiviteit van de (nieuwe) organisatie. Ook innovaties binnen het vakgebied zullen voor mij een uitdaging zijn binnen de kaders van geldend beleid.
De laatste tijden hoor je veel onvrede van huurders die te kampen hebben met diverse problemen qua onderhoud. Het moment is nu daar om nu door te pakken om zo weer tevreden huurders te verkrijgen.
Door bestuurslid te zijn binnen de huurdersraad hoop ik dan ook mijn bijdrage te leveren en invulling te geven aan de te varen koers van de organisatie.
Goede huisvesting en op maat gesneden onderhoud zijn de sleutels voor een alom goede en dynamische samenleving.

Huurdersavond Hef Wonen in Park de Heerlijkheid in Hoogvliet

Deel dit bericht