Bewonerscommissies

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie praat namens alle andere bewoners in een woongebouw met ons mee over beleid en het beheer. Als lid van de bewonerscommissie bent u betrokken bij alles wat er in uw woongebouw speelt en leeft. Denk hierbij aan onderwerpen als servicekosten, leefbaarheid, ideeën voor meer ontmoeting tussen bewoners en het vergroenen van de binnentuin. Zo werken we samen aan prettig wonen en leven in en om uw woongebouw.

In de handleiding leest u wat de rol is van een bewonerscommissie en hoe u zo’n commissie start. Met de Huurdersraad Hef Wonen maakten we afspraken over hoe we overleggen met bewonerscommissies. Dat staat ook in de handleiding. Net als van wie u hulp kunt krijgen en waar u terecht kunt met vragen.

Lees alles over bewonerscommissies in de handleiding Samenwerken met bewonerscommissies

Bewonerscommissies ontvangen ook een jaarlijkse vergoeding. Bij grotere ideeën is het mogelijk om een aparte bijdrage voor een buurtinitiatief aan te vragen.

Als u meer wilt weten, kun u als bewoner of huurder contact opnemen met de sociaal beheerder van de woningcorporatie.