Maak kennis met penningmeester: Bob Wilhelm

Mijn naam is Bob Wilhelm, ik ben woonachtig in Tilburg en voormalig lid van de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia. De Algemene Raad controleerde de taken van het bestuur van de Huurdersraad Vestia en gaf hun informatie en feedback.

Ik woon sinds begin 2015 in een appartementencomplex van voorheen Vestia (thans dus Hef Wonen), aanvankelijk leek het een mooie woning in een vrij nieuw gebouw en centraal gelegen in Tilburg vlakbij het station. Maar in de loop der jaren gedurende de huurperiode kwamen er toch ook klachten, storingen en verbeterpunten boven drijven. De kerngebieden voor Vestia waren destijds Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer en ik vond het noodzakelijk dat Vestia meer aandacht moest besteden aan woningen die ook buiten de driehoek Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer liggen.  In alles was goed te merken dat het beleid van Vestia voornamelijk was geconcentreerd op die kerngebieden, onderhoud e.d. werd buiten het kerngebied zelden tot nooit uitgevoerd. De communicatie liep erg stroef en er was geen terugkoppeling naar de huurders. Het was voor mij een van de belangrijkste redenen om lid te worden van de Algemene Raad van de Huurdersraad Vestia voor het gebied “Overig Nederland”.

Na de afsplitsing van Vestia per 1 januari 2023 in drie onafhankelijke woningcorporaties is mijn woonplaats Tilburg ingedeeld in de nieuwe woningcorporatie Hef Wonen, gevestigd in Rotterdam. Het leek mij wederom noodzakelijk om zeker ook bij deze nieuwe woningcorporatie Hef Wonen de belangen van het wooncomplex in Tilburg te behartigen, maar eveneens van de andere woningen in het gebied “Overig Nederland”. Ik wil kijken of de nieuwe woningcorporatie Hef Wonen de huurders meer perspectief biedt.

In mijn werkzame periode heb ik jarenlang kennis opgedaan in de accountancy en ervaren dat vooral in de eerste jaren na een herstructurering en opstart van een nieuwe corporatie nog vele zaken op orde dienen te worden gebracht op het gebied van organisatie en communicatie. Ik heb ook enkele andere bestuursfuncties bekleed en ben nu lid van de bewonerscommissie van ons wooncomplex in Tilburg. Ik vind het ook belangrijk dat huurders zich zoveel mogelijk moeten inspannen om een bewonerscommissie op te richten. Je kunt dan beter communiceren en overleggen met de verhuurder, je hebt op grond van de Overlegwet recht op informatie, overleg en advies.

Ik wil graag een bijdrage leveren in de taken van het nieuwe bestuur van de Huurdersraad Hef Wonen, mijn kennis en vaardigheden delen en mij inzetten voor de belangen van de huurders van onze nieuwe woningcorporatie. Met z’n allen werken aan goede duurzame woningen in leefbare wijken die betaalbaar zijn voor iedere huurder!

Deel dit bericht