Rollen van de wijkambassadeurs

Rollen van de wijkambassadeur

Contact met medehuurders

  • Contact met huurders van Hef Wonen, bewonerscommissies en klankbordgroepen
  • Doorverwijzen naar Hef Wonen/bewonerscommissies/Huurdersraad/werkgroepen/coaches
  • Enthousiasmeren voor deelname aan bijeenkomsten, in bewonerscommissies en klankbordgroepen

Wat doet Hef Wonen

  • Contact met de wijkbeheerder
  • Aandacht voor sloop, renovaties & groot onderhoud van Hef Wonen in de buurt
  • Hoe communiceert Hef Wonen

In samenwerking met Huurdersraad Hef Wonen

  • Huurdersraad informeren over wat er speelt in je wijk
  • Informatie krijgen vanuit de Huurdersraad
  • Deelname aan huurdersraadplegingen en de Huurdersdag

Deel dit bericht