Voortgang stedelijk Sociaal Statuut Rotterdam

Met dit bericht willen we je informeren over de voortgang van het Stedelijk Sociaal Statuut. In dit statuut regelen we de rechten en plichten van huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw.

Bij de gesprekken over het sociaal statuut zijn de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties betrokken. Het overleg vindt plaats binnen een zogeheten kernteam. De afgelopen periode heeft het kernteam zich geconcentreerd op de belangrijkste onderwerpen uit de Uitgangspuntenovereenkomst die wij op 10 maart 2022 hebben ondertekend. Dat is de basis voor het sociaal statuut.

De samenhang tussen de verschillende onderwerpen is groot en vraagt intensief overleg. Dit heeft er toe geleid dat het kernteam, naast het bespreken van de hoofdlijnen, ook een groot deel van de uitwerking van het sociaal statuut zelf op zich heeft genomen. Hierbij worden ook onderwerpen als bewonersondersteuning, recht op terugkeer inclusief de spijtoptantenregeling meegenomen.
Dat proces is nu gaande en hopen we einde zomer af te ronden. Dan is een concept klaar dat we met de achterban kunnen bespreken. Dit zullen we in het derde kwartaal van dit jaar organiseren.

Heb je hierover nu al vragen, dan kun je altijd contact opnemen met een van onderstaande leden van het kernteam namens de huurders via je eigen huurdersorganisatie.

We gaan er vanuit dat we je hiermee voldoende hebben geïnformeerd en wensen een ieder een mooie zomer.

Mustapha Eaisaouiyen (Huurdersraad Hef Wonen), Laurie Hermanns (Klantenraad Woonstad Rotterdam) en Steve Fok (De Brug)

Deel dit bericht